Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Novinky > Vzdělávání žáků z Náchodska a Jaroměřska na pozadí sociální situace pod drobnohledem!

Vzdělávání žáků z Náchodska a Jaroměřska na pozadí sociální situace pod drobnohledem!Datum konání:
30.5.2024

Aktualizace studie Výzvy, možnosti zlepšení a doporučení pro vzdělávání a sociální situaci v regionu ORP Náchod mapuje výsledky vzdělávání, resp. vzdělávací neúspěšnost v území Náchodska. Autoři studie zavítají na Náchodsko a 17. června 2024 zasednou spolu se zástupci zřizovatelů a zástupci vzdělávací i sociální oblasti ke společnému jednání, které by mělo přispět k řešení některých palčivých otázek.

Insta_citace (2)_orez.png

Vzdělávací neúspěšnost je měřena skrze množství nedokončeného studia na ZŠ, neprospívání v rámci studia, opakování ročníku a absencí školní docházky. Jmenované aspekty vzdělávací neúspěšnosti mají silný potenciál zásadně komplikovat budoucí život. Ve velké míře následuje nedosažení středního vzdělání, neúspěch na pracovním trhu, chudoba či sociální vyloučení. Výsledná hodnota těchto faktorů umisťuje ORP Náchod do středních hodnot na celkové škále.

Výsledky vzdělávání odrážející znalosti a kompetence jsou zjišťovány zároveň z výsledků testování žáků u příležitosti jednotné přijímací zkoušky a testování ČŠI. Výsledky testování žáků na Náchodsku jsou vyhodnoceny jako slabé.

V ORP Náchod mezi lety 2018 a 2023 základní vzdělání nedokončila v průměru 4 % dětí. Je to opět vyšší číslo, než je průměr, konkrétně o 0,7 %. Nedokončování základního vzdělávání je jedním z nejzávažnějších projevů vzdělávacího neúspěchu. Žák pak většinou končí bez vzdělání, nemůže pracovat ani se rekvalifikovat, v budoucnu je příjemcem sociálních dávek, disponuje větší pravděpodobností zapojení se do kriminální činnosti a patologických jevů obecně.

Naopak poměrně příznivé hodnoty vykazuje faktor neprospívání v první třídě ZŠ v ORP Náchod. Hodnotou 1,1 % ORP Náchod poměrně výrazně předchází celorepublikovému průměru, který se pohybuje na 2,9 %. Svědčí to o fungujícím přechodu mezi MŠ a ZŠ, případně o fungujícím systému diagnostiky dítěte nebo pedagogické připravenosti na úrovni ZŠ.

Výsledky vzdělávání se odehrávají na pozadí sociálních podmínek v domácnostech. Destabilizující chudoba, úzce související se vzdělávací neúspěšností, která se projevuje exekucemi, bytovou nouzí a životem v sociálně vyloučeném prostředí, se v ORP Náchod pohybuje na středních hodnotách. Nejenom, že exekuce souvisí s nízkými příjmy a chudobou, zvyšuje rovněž stres a nejistotu v rodinách. Žáci z rodin zatížených exekucemi mohou postupně odpadávat ze vzdělávacího systému z důvodu nedostatku financí na obědy, doučování, školní akce, omezeného přístupu k IT technice nebo prostředků na mimoškolní akce. V ORP Náchod se nachází 8,8 % rodičů v exekucích (republikový průměr je 9,9 %). Zahrnut je také doplňující ukazatel dětí v exekuci. Přestože procentuální přítomnost těchto problémů v ORP Náchod je pod republikovým průměrem (0,04 % dětí do 18 let s alespoň jednou exekucí v roce 2022), průměrná vymáhaná jistina je vyšší. Jedná se o částku 647 231, což je zhruba o pětinu více než je průměr.

Ještě více alarmující data pro ORP Náchod platí v ohledu dětí v bytové nouzi, tedy nestabilním nebo neadekvátním bydlení zahrnující ubytovny, azylové domy, přeplněné byty nebo děti zcela bez domova. Jedná se o oblast, která ještě silněji přináší stres a nejistotu a znemožňuje upřít pozornost směrem ke učení. Zároveň jde o jednu z oblastí, ve které lze nejobtížněji dosáhnout systémového zlepšení. Děje se tak především prostřednictvím rozšiřováním bytového fondu v zájmu znevýhodněných obyvatel. V ORP Náchod se nachází 2,5 % dětí v bytové nouzi, tedy o 0,8 % více, než je republikový průměr. Čísla zvyšuje především kategorie dětí v bydlení s krátkými smlouvami.

Lepší hodnoty ORP Náchod vykazuje v oblasti obecného socioekonomického znevýhodnění, kde hodnoty souvisí s výsledky testování. Související faktory jako je například nezaměstnanost nebo vzdělanost obyvatel se pohybují mírně nad průměrem v rámci ČR.

Zpráva identifikovala také hlavní faktory, které mohou pomoci lepším výsledkům vzděláváním v ORP Náchod. Lze zmínit například snížení podílu nekvalifikované výuky. Studie uvádí, že na území ORP Náchod je podle dat z výkazů ve školním roce 2023/2024 v základním vzdělávání 9,7 % hodin vyučováno nekvalifikovanými učiteli. Aktéři v území by měli společně aspirovat k výrazně nižšímu podílu nekvalifikované výuky. Vysoký potenciál pro zlepšení situace představuje například zvýšení podílu dvouletých dětí v MŠ, navýšení objemu financí od zřizovatele a další.    

Na rozdíl od Náchodska, kde vzdělávací neúspěšnost víceméně odpovídá sociálním podmínkám, na Jaroměřsku je výrazně vyšší, než by se podle výchozích sociálních podmínek dalo očekávat. ORP Broumov naopak v tomto ohledu vykazuje nižší vzdělávací neúspěšnost, než by se dle sociálních podmínek dalo očekávat. ORP Nové Město nad Metují výrazně převyšuje očekávání v jiném aspektu, a to v dosažených výsledcích vzdělávání.      

Pokud chcete proniknout hlouběji do problematiky výsledků vzdělávání a vzdělávacího neúspěchu na pozadí sociálních podmínek domácností a případně i přispět ke společné diskuzi, jste srdečně zváni na minikonferenci s názvem Znalosti a kompetence žáků na Náchodsku a Jaroměřsku na pozadí socioekonomické situace domácností. Akce se uskuteční v Sálu Úřadu městyse Velké Poříčí 17. června 2024 od 13:00 do 17:00.

Přihlašování ZDE