Drobečková navigace

Úvod > O nás > Dokument MAP

Dokument MAP

Místní akční plán vzdělávání (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Účel a cíle projektu MAP

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských školách (MŠ) a základních školách (ZŠ), ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem projektu MAP je:

  • v maximální možné míře využít dotační prostředky v programovém období 2014 – 2020 určené pro vzdělávání, především pro MŠ a ZŠ
  • zjistit investiční a neinvestiční priority a potřeby MŠ a ZŠ, dále také základních uměleckých škol (ZUŠ), organizací neformálního a zájmového vzdělávání, které by měly sloužit jako podklad pro vyhlašování budoucích výzev
  • podpořit spolupráci, komunikaci a výměnu zkušeností mezi organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v území s aktivním zapojením zřizovatelů, rodičů a dětí
  • rozvíjet v našich školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy
  • vytvořit příhodné podmínky pro společné vzdělávání vyhovující všem zapojeným aktérům
  • podpořit i rozvoj a kvalitu vzdělávání jak pro učitele, tak pro žáky

Díky MAPu by mělo dojít ke zlepšení vzájemné spolupráce jednak mezi pedagogy, školami, zřizovateli a dalšími partnery, kteří se zabývají vzděláním. Tím se začne zkvalitňovat výuka, vzdělávání a kompetence pedagogů. Při tvorbě MAP je hlavním cílem stanovit priority, na které by se měly zúčastněné strany zaměřit a podporovat rozvoj dalších služeb, které se vzděláváním zabývají. Motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé MŠ a ZŠ ovlivňují kvalitu a klima ve školských zařízeních.

Klíčový dokument MAP 1 ke stažení