Drobečková navigace

Úvod > O nás > Co je MAP

Co je MAP

MAP je zkratka pro Místní akční plán, jak se obecně nazývá tento projekt. Náš projekt, jež realizuje MAS Stolové hory, se jmenuje „Učíme se na Náchodsku – MAP 4“. Projekt probíhá na území obcí Náchodska – Policko, Hronovsko, Červenokostelecko, Českoskalicko a Náchod.

Jedná se o celorepublikový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) od roku 2023 do roku 2025, jehož smyslem je zajistit podporu vzdělávacím organizacím a všem, kterých se vzdělávání dětí a mládeže do 15 let týká v nelehké situaci systémových změn.

Projekt MAP 4 navazuje na dva předešlé úspěšné projekty: 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod - MAP 1 (realizovaný 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017) 

Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2 (realizovaný 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022)

Učíme se na Náchodsku - MAP 3 (realizovaný 1. 4. 2022 - 30. 11. 2023)

 

V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny. Zabýváme se tématy, jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana, globální rozvojové vzdělávání, IT oblast a další.

Podporujeme spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči, neboť cílem projektu “Učíme se na Náchodsku – MAP 4” je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025

 

O předchozím projektu MAP 1 se více dozvíte na těchto webových stránkách.

O předchozím projektu MAP 2 se více dozvíte na těchto webových stránkách.

O předchozím projektu MAP 3 se více dozvíte na těchto webových stránkách.