Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Novinky > Les pod hvězdami a nadané děti (nejen) v létě

Les pod hvězdami a nadané děti (nejen) v létěZačátkem tohoto roku jsme dostali tip na lektorku Mgr. Olgu Himmelsbergerovou z Badatelské akademie Datel a sešli se s ní nad tématem zvídavých, nadaných dětí. Vzhledem k vyvážení tématu inkluze, která probíhá ve školství na Náchodsku již několik let, jsme se rozhodli téma i spolupráci podpořit. Olgu jsme přijali jako členku pracovní skupiny pro rovné příležitosti a téma jsme začlenili do aktivit projektu MAP.

V dubnu jsme uspořádali první setkání pro pedagogy na téma „Jak pracovat s nadaným dítětem", jehož se zúčastnilo 30 osob a zájem byl dle množství dotazů tak značný, že jsme se ujistili, že jdeme tou správnou cestou.

Poté jsme společně s Olgou začátkem května vyrazili na konferenci „Máme zdání o nadání aneb vyváženou inkluzí k rozvoji celé školy“, kterou pořádal Národní pedagogický institut v Hradci Králové. Zaplněný sál a množství přednášejících nás v záměru podpořilo a v červnu jsme zrealizovali „Setkání pro rodiče nadaných dětí“ a začali plánovat pilotní letní setkání „Les pod hvězdami“ pro nadané děti ve Zdoňově.  

„Dvoudenní pobyt pro děti prvního stupně základních škol (od 7 do 11 let) se uskuteční v srpnu a tématem bude sluneční soustava, vesmír a les. V nehodnotícím prostředí, podpořeném pobytem venku, budeme rozvíjet kognitivní funkce metodou FIE a MIU,“  říká Olga Himmelsbergerová.

A jak se pozná talentované dítě? „Projevy nadání nebo mimořádného nadání jsou u dětí různé, setkáváme se s dětmi velmi introvertními, vysoce citlivými, hyperaktivními, dětmi s poruchami autistického spektra, ale i dětmi, které zdánlivě téměř nevybočují, někdy dokonce potlačují svou přirozenost, aby lépe zapadly do kolektivu. Někdy se nadání snoubí s poruchami učení a je o to méně zjevné. Často se nadané děti setkávají s nepochopením vrstevníků, školním neúspěchem, mají jiné zájmy, inklinují ke společnosti dospělých, kde se jim, v lepším případě, přijetí a podpory dostane. Raději „podezírejme“ děti z nadání, než abychom jej přehlédly,“ vysvětluje Olga.

Cílem podpory nadaných dětí je:

  • umožnit jim zkoumat svět tak, aby je to bavilo a aby jim vědění dávalo smysl
  • aby jejich touha po hledání nového poznání neutuchala
  • aby své dary uměly poslat dál a byly přínosné pro ně i pro ostatní

„Chceme směřovat rozvoj jejich vysokého intelektuálního potenciálu k sebepoznání a sebepřijetí, které jim umožní obstát i v situacích, kdy si připadají nepochopené, neúspěšné nebo jak samy říkají, divné,“ uzavírá k tématu Olga.

Plánem na další školní rok 2023/2024 je otevření badatelského hnízda na Náchodsku a další podpora spolupráce v rámci projektu „Učíme se na Náchodsku MAP 3 a MAP 4“ v rámci pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání.