Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Novinky > Každý máme svůj dar aneb o nadání

Každý máme svůj dar aneb o nadáníDatum konání:
19.4.2023

Každý máme svůj dar aneb o nadání 

Na Náchodsku jsme otevřeli téma nadaných dětí, jejich identifikaci a rozvoj potenciálu ve třídě i doma. Lektorky z Badatelské akademie Datel Dana Hádková a Olga Himmelsbergerová nás nedávno provedly téměř tříhodinovým setkáním.

 

                       _MGL5273.jpg   _MGL5233.jpg

Jak poznáme nadání?

Projevy nadání nebo mimořádného nadání jsou u dětí různé, setkáváme se s dětmi velmi introvertními, vysoce citlivými, hyperaktivními, dětmi s poruchami autistického spektra, ale i dětmi, které zdánlivě téměř nevybočují, někdy dokonce potlačují svou přirozenost, aby lépe zapadly do kolektivu. Někdy se nadání snoubí s poruchami učení a je o to méně zjevné. Často se nadané děti setkávají s nepochopením vrstevníků, školním neúspěchem, mají jiné zájmy, inklinují ke společnosti dospělých, kde se jim, v lepším případě, přijetí a podpory dostane. Raději „podezírejme“ děti z nadání, než abychom jej přehlédly.

Mají nadané děti jiné vzdělávací potřeby? 

Vycházíme z toho, že každý má nějaké speciální vzdělávací potřeby a že škola má kromě motivace k učení jako jednu ze základních funkcí socializaci jedince v různorodé skupině, jednoduše řečeno ustát si sebe, svůj pohled na svět mezi ostatními a umět vnímat a chápat druhé. Takže my učitelé, lektoři, průvodci nebo vychovatelé, musíme v první řadě opečovat skupinu a k přemýšlivým dětem můžeme přistupovat specificky jen v rámci možného při práci s celou třídou. V našich vzdělávacích programech děti často oceňují bezpečné nehodnotící prostředí, kde si mohou dovolit objevovat, klást otázky, pochybovat a poté společně vyvozovat principy a fakta. A abychom nebyly nekonkrétní dodáváme, že přemýšlivé děti mají rády velké výzvy, koncepční úkoly, tvořivé přístupy v delším čase a prostoru, kde mohou jít více do hloubky i do šířky. 

Jaké je poslání a cíle Badatelské akademie Datel (BA-D)?

Programy BA-D jsou určeny dětem mladšího školního věku, které mají jako jeden ze svých darů lásku k přemýšlení a schopnost vnímat v souvislostech, tedy dětem přemýšlivým, vnímavým, zvídavým, hloubavým, bádavým nebo nadaným. Cílem je, umožnit jim zkoumat svět tak, aby je to bavilo, aby jim vědění dávalo smysl, jejich touha po hledání nového poznání neutuchala, své dary uměly poslat dál a byly přínosné pro ně i pro ostatní. Přesto není hlavním smyslem BA-D rozvíjet jejich rozumové schopnosti, ale směřovat rozvoj jejich vysokého intelektuálního potenciálu k sebepoznání a sebepřijetí, které jim umožní obstát i v situacích, kdy si připadají nepochopené, neúspěšné nebo jak samy říkají, divné…. a o to se snažíme ???? 

Programy probíhají zatím jen v Litoměřicích a Ústí nad Labem, ale v dohledné době bychom rády nové BA-Datelské hnízdo založily i na Náchodsku. První vlaštovkou bude dvoudenní pilotní program ve Zdoňově, v termínu 20. – 22. srpna 2023.

Více o fungování Badatelské akademie Datel se můžete dozvědět tady: www.ditebadatel.com

 

Fotky z akce