Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Novinky > Začínáme s dílnou čtení – workshop v červenokostelecké knihovně

Začínáme s dílnou čtení – workshop v červenokostelecké knihovněDatum konání:
20.2.2019

(Zpravodaj Knihovna Hradec Králové 6/2019)

Ve středu 20. února 2019 se v prostorách červenokostelecké Knihovny Břetislava Kafky uskutečnilo první z řady plánovaných setkání, která se rozhodla realizovat pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, patřící pod hlavičku Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. Tuto otevřenou pracovní skupinu, setkávající se od září 2018 v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“, tvoří učitelky a knihovnice z oblasti Náchodska. Profesně – a jak se zdá i osobně – jim velmi záleží na rozvoji čtenářské gramotnosti dětí, se kterými pracují. Už nějaký čas se i na stránkách knihovnického zpravodaje U nás setkáváme s pojmem kritické myšlení a vnímáme jej jako jednu z klíčových kompetencí pro život ve 21. století. A pro rozvoj kritického myšlení u dětí je čtenářská gramotnost zásadní.
První z řady workshopů byl věnován formátu dílny čtení. Do podtitulu setkání, které hostilo dětské oddělení červenokostelecké knihovny, jsme si daly: „Co můžeme udělat pro to, aby děti četly s radostí?“ Už na pozvánce bylo vypíchnuto, že ideální pro příchozí účastníky by bylo přijít v tandemu, tedy učitelka se svým oblíbeným knihovníkem nebo knihovnicí z dětského oddělení, protože
součástí setkání byla i prezentace ukázkové spolupráce učitelek a knihovnice z Červeného Kostelce. Výzkumy dětského čtenářství se shodují na tom, že čtenářství dětí je nejvíce ovlivněno věkem, pohlavím a vzděláním rodičů. Zásadní vliv z pohledu sociálních institucí má tak na prvním místě rodina a na druhém pak současně škola a knihovna, na což kladou důraz nejnovější kampaně různých knihovnických platforem.
Hlavní náplní kosteleckého setkání byla modelová dílna čtení, pro kterou příchozí využili fond dětského oddělení. Tématem bylprotentokrát knižní hrdina. Po úvodním představení pracovní skupiny a stanovení cílů setkání následovala kratší teoretická úvaha nad možnostmi zařazování dílny čtení do výuky. Vlastní práce s textem a následná reflexe vyplnily zhruba 60 minut. Dílnu čtení
lektorovaly paní Jana Tollarová (ZŠ Václava Hejny Č. Kostelec), Hana Nováková (Knihovna Břetislava Kafky Č. Kostelec) a Jana Stejskalová (JOB – spolek pro inovace). Účastníci si kromě vlastních zážitků odnášeli dobře strukturovaný popis a pravidla dílny čtení, aby ji mohli začít uplatňovat ve své praxi.
Workshop byl propagován prostřednictvím databází MAS a skrze knihovnickou i pedagogickou veřejnost. Zúčastnilo se 35 zájemců, což předčilo naše očekávání a naplnilo kapacitu dětského oddělení na 150 %. Lehce přes polovinu tvořily učitelky prvního stupně ze tří kosteleckých základních škol. Dále se zúčastnily kolegyně knihovnice z Police nad Metují, Broumova, Velkého Poříčí, Rtyně v Podkrkonoší a Batňovic. Kostelecké pedagožky doplnili učitelky a učitelé z polických škol, náchodské ZŠ Pod Montací a markoušovické ZŠ Mraveniště. Workshop trval podle plánu dvě hodiny. Následná diskuse k tématu přidala další hodinu času. A protože lidé chtěli hodně diskutovat a ptát se, navážeme dalším workshopem v květnu 2019 v prostorách kostelecké ZŠ V. Hejny,
kde budou následovat další ukázky dobré praxe jak ve školách, tak i v knihovnách.
Tento článek doplní v dalším čísle zpravodaje U nás příspěvek s názvem „Co můžeme jako knihovníci udělat pro to, aby děti četly s radostí?“, který podrobně popíše probíhající projekt „Jak rozečíst druháčky?“ červenokostelecké základní školy a knihovny. Fotky jsou ZDE.

Hana Nováková, Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec